Počet ekvivalencí

Úloha číslo: 3385

Určete počet různých ekvivalencí na pěti prvcích.

 • Nápověda

  Reprezentujte ekvivalenci jako množinový systém.

  Postupujte systematicky podle počtu tříd ekvivalence.

 • Řešení

  Na pěti prvcích jsou následující ekvivalence:
  – jedna s jednou třídou ekvivalence
  – pět se dvěmi třídami ekvivalence velikosti 4 a 1.
  – deset se dvěmi třídami ekvivalence velikosti 3 a 2.
  – deset se třemi třídami ekvivalence velikosti 3, 1 a 1.
  – patnáct se třemi třídami ekvivalence velikosti 2, 2 a 1.
  – deset se čtyřmi třídami ekvivalence velikosti 2, 1, 1 a 1.
  – jedna s pěti jednoprvkovými třídami ekvivalence.

 • Odpověď

  Na pěti prvcích je možné vystavět 52 různých ekvivalencí.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze