Barvení bodů

Úloha číslo: 3775

Je dána množina s \((q + 1)^2\) body. Každému bodu \(u\) je přiřazena množina barev \(L(u)\) o velikosti \(q+1\). Navíc pro libovolné dva různé body \(u\), \(v\) platí \(|L(u) \cap L(v)| \leq 1\). Dokažte, že body lze obarvit tak, že každý bod \(u\) dostane barvu z \(L(u)\) a různé body jsou obarveny různými barvami.

  • Řešení

    Řešení je k dispozici zatím jen na http://mks.mff.cuni.cz/archive/archive.php, 21. ročník, 7. úloha 2. série.

Obtížnost: Obtížná úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze