Jak může vypadat centrum?

Úloha číslo: 4132

Zjistěte, které grafy mohou být centrem jiného grafu. Tedy, pro které grafy \(H\) existuje graf \(G\), že když \(C\) je množina vrcholů, které patří do centra \(G\), potom indukovaný podgraf \(G\) na množině \(C\) je izomorfní s \(H\)?

Centrum obecného grafu je podobně jako ve stromu tvořeno vrcholy s minimální výstředností.

  • Řešení

    Je-li \(H\) úplný, stačí vzít \(G=H\).

    Jinak k \(H\) přidáme dvě nové hrany \((u,v)\) a \((u’,v’)\) a spojíme vrcholy \(u\) a \(u’\) se všemi vrcholy z \(H\). Výsledný graf \(G\) obsahuje \(H\) jako indukovaný podgraf.

    Vrcholy \(H\) mají výstřednost 2, vrcholy \(u\) a \(u’\) mají výstřednost 3, a vrcholy \(v\) a \(v’\) mají výstřednost 4.

  • Odpověď

    Každý neprázdný graf může tvořit centrum grafu.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze