Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Duální grafy bez smyček a násobných hran

Úloha číslo: 4118

Charakterizujte souvislé rovinné grafy, které splňují, že:

  • Varianta

    Duální graf jejich libovolného rovinného nakreslení nemá žádnou smyčku.

  • Varianta

    Duální graf jejich libovolného rovinného nakreslení nemá žádnou smyčku ani dvojici násobných hran.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze