Existence maximálních a největších prvků

Úloha číslo: 3407

Dokažte, že:

  • Varianta

    Každé neprázdné konečné uspořádání má maximální prvek.

  • Varianta

    Každé neprázdné konečné lineární uspořádání má největší prvek.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze