Maximální počet stěn

Úloha číslo: 4111

V rovinném grafu na \(n\) vrcholech:

  • Varianta

    Určete nejvyšší možný počet vnitřních stěn.

  • Varianta

    Stejná úloha s dodatečnou podmínkou, že vnější stěna grafu je ohraničena cyklem délky \(k\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze