Porovnání konečných množin

Úloha číslo: 3359

Matematickou indukcí dokažte, že pro konečné množiny \(X\) a \(Y\) platí:

  • Varianta

    Existuje-li prosté zobrazení z \(X\) do množiny \(Y\), potom \(|X|\leq |Y|\).

  • Varianta

    Existuje-li zobrazení množiny \(X\) na \(Y\), potom \(|X|\geq |Y|\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze