Bipartitní podgraf

Úloha číslo: 3580

Ukažte, že každý graf s \(m\) hranami má bipartitní podgraf s alespoň \(\frac{m}2\) hranami.

 • Nápověda

  Představte si, že graf tvoříte postupným přidáváním vrcholů.

 • Řešení

  Dokážeme indukcí podle počtu vrcholů (pro jednovrcholový graf tvrzení platí).

  Zvolme libovolný vrchol \(u\). Z indukčního předpokladu lze v \(G'=G\setminus u\) najít bipartitní podgraf s alespoň \(\frac{|E_{G'}|}2\) hranami. Označme \(A\) a \(B\) části (partity) tohoto bipartitního grafu.

  Jednu z těchto částí rozšíříme o \(u\) a to tak, aby ve do bipartitního grafu přibylo alespoň \(\frac{\deg_G(u)}2\) hran – což jistě jde, když \(u\) přidáme do části v níž má méně sousedů.

  Výsledný bipartitní podgraf má alespoň \(\frac{|E_{G'}|}2+\frac{\deg_G(u)}2=\frac{|E_{G}|}2\) hran.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze