Relace

Úloha číslo: 3663

Relace „z \(u\) do \(v\) vede orientovaná cesta“ na následujícím grafu je

domeček
 • symetrická, ale ne tranzitivní;
 • tranzitivní, ale ne symetrická;
 • symetrická i tranzitivní.
 • Řešení

  Na uvedeném grafu vede mezi každými dvěma vrcholy orientovaná cesta, tedy obě vlastnosti jsou splněny.

  V obecném případě platí vždy tranzitivita (skládání cest a vynechání nepotřebných úseků), symetrie platit nemusí.

 • Odpověď

  Správná odpověď je c.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze