Uspořádání dělitelností

Úloha číslo: 3404

Uvažme relaci ''\(x\) je dělitelem čísla \(y\)'' na množině \(\{1,\ldots,n\}\).

 • Varianta

  Dokažte, že tato relace je (neostré) uspořádání.

 • Varianta

  Má toto uspořádání nějaký největší a nejmenší prvek?

 • Varianta

  Má toto uspořádání nějaký minimální a maximální prvek?

 • Varianta

  Čemu v tomto uspořádání odpovídá infimum a supremum neprázdné podmnožiny?

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze