Neizomorfní grafy

Úloha číslo: 3569

Ukažte, že žádné dva z grafů na obrázku nejsou izomorfní:

Tři grafy
  • Řešení

    První nemá žádné čtyřcykly, druhý sice má čtyřcykly, ale nesousedící, třetí má sousedící čtyřcykly (t.j. se společnou hranou).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze