Max. antiřetězce s předepsanými prvky

Úloha číslo: 3746

V uspořádání podmnožin množiny \(\{1{,}2,\ldots,8\}\) inkluzí:

  • Varianta

    Určete velikost maximálního antiřetězce obsahujícího množiny \(\{1\}\) a \(\{8\}\).

  • Varianta

    Nalezněte co nejlepší odhad na velikost maximálního antiřetězce obsahujícího množinu \(\{1{,}8\}\).

    Optimalitu tohoto odhadu dokazovat nemusíte.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze