Hranová barevnost úplného grafu

Úloha číslo: 3284

Určete chromatický index, neboli hranovou barevnost, úplného grafu \(K_n\).

 • Nápověda

  Rozlište případy sudého a lichého \(n\).

 • Řešení

  Pro sudé \(n\) si vrcholy grafu nakreslíme do vrcholů pravidelného \((n-1)\)-úhelníku a poslední vrchol umístíme do jeho středu. Libovolnou hranu vedoucí ze středu na okraj lze rozšířit na perfektní párování tak, že přidané hrany jsou kolmé na výchozí hranu.

  Tato párování jsou navzájem disjunktní a dokazují, že \(\chi’(K_n)=\Delta(K_n)=n-1\), viz obrázek.

  Edge coloring of K7

  Pro liché \(n\) si všimneme, v každém maximálním párování zůstane jeden vrchol nepokrytý. Proto má každé maximální párování \(\frac{n-1}{2}\) hran. Graf \(K_n\) má celkem \(\frac{n(n-1)}{2}\) hran, tedy každé hranové obarvení musí mít alespoň \(n\) tříd.

  Protože je \(K_n\) podgrafem \(K_{n+1}\), platí \(\chi’(K_n)\leq \chi’(K_{n+1})=n\).

 • Odpověď

  Chromatický index úplného grafu \(K_n\) je \( \chi(K_n)= \begin{cases} n-1 & n \text{ je sudé}\\ n & n \text{ je liché} \end{cases} \).

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha řešená úvahou
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze