Grafy na čtyřech vrcholech

Úloha číslo: 3570

Nalezněte všechny neizomorfní grafy na čtyřech vrcholech.

U každého z nich určete, kolik by měl izomorfních protějšků, pokud by množina vrcholů byla předepsána (např. \(\{u,v,w,x\}\)).

 • Nápověda

  Postupujte systematicky, např. podle počtu hran.

 • Řešení

  Grafy jsou na následujícím obrázku, grafy nad sebou jsou vzájemně komplementární, jen poslední \(P_4\) je doplňkem sebe sama.

  Komplementární grafy mají stejně velké třídy izomorfismů, jejich velikost je uvedena.

  Konkrétně:
  • Prázdný graf je jen jeden (každá permutace vrcholů dává stejný graf).
  • Grafů s jednou hranou je šest – dvojici (hranu) lze ze čtyřprvkové množiny vybrat \(\binom{4}{2}=6\) způsoby.
  • Grafů izomorfních \(P_3\cup K_1\) je dvanáct – pro izolovaný vrchol jsou čtyři možnosti, pro střed \(P_3\) pak tři ze zbylých vrcholů.
  • Párování jsou jen tři, jsou určené třemi volbami, jak zvolit souseda k \(u\).
  • \(K_{1{,}3}\) jsou čtyři – tolik voleb je pro centrální vrchol.
  • Cest je \(\frac{4!}{2}\) – každá permutace dá uspořádání vrcholů do posloupnosti, dvě posloupnosti dají stejný graf pokud jsou vzájemně symetrické.
 • Odpověď

  Na čtyřech vrcholech lze nalézt celkem 64 různých grafů, ale z nich je jen 11 neizomorfních.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze