Součet dělitelný 6

Úloha číslo: 4326

Jaká je pravděpodobnost, že hodíme-li třemi kostkami, vyjde součet dělitelný šesti?
  • Řešení

    Pravděpodobnostní prostor má \(6^3\) elementárních jevů, které odpovídají trojicím \((a,b,c)\) hodnot na jednotlivých kostkách. Všimneme si, že pro každou dvojici hodnot \((a,b)\) existuje právě jedna hodnota \(c\), pro kterou vyjde součet dělitelný 6. Takže existuje právě \(6^2\) trojic se součtem dělitelným 6. Pravděpodobnost tedy vyjde \(1/6\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
	Zaslat komentář k úloze