Body v rovině

Úloha číslo: 3788

Dokažte, že pro každé \(k \in \mathbb N\) existuje \(n \in \mathbb N\) takové, že libovolných \(n\) bodů v rovině obsahuje:

  • Varianta

    buď \(k\) bodů na přímce nebo \(k\) bodů v obecné poloze.

  • Varianta

    buď \(k\) bodů na přímce nebo \(k\) bodů v konvexní poloze.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze