Počet stěn

Úloha číslo: 4120

Ukažte, že počet stěn v rovinném nakreslení grafu s \(n\ge 3\) vrcholy je nejvýše

  • Varianta

    \(2n-4\),

  • Varianta

    \(n-2\), pokud graf neobsahuje žádné trojúhelníky.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze