Ples

Úloha číslo: 3473

Na plese je \(n\) párů. Kolik je rozdělění do dvojic takových, že žádný pár netančí spolu?

  • Řešení

    Rozdělení do dvojic odpovídá vzájemně jednoznačnému zobrazení \(f\) z \(\{1,…,n\}\) do téže množiny, (např. s dámou z \(i\)-tého páru bude tančit pán z \(f(i)\)-tého páru).

    Nás zajímají zobrazení bez pevných bodů, těch je \(\check s(n)\) z problému šatnářky.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze