Graf s předepsaným skóre

Úloha číslo: 3621

Ověřte, jestli následující posloupnost je skóre grafu, a pokud ano, sestrojte nějaký takový.

 • Varianta

  \((1{,}1,1{,}2,2{,}3,4{,}4,5{,}5)\)

 • Varianta

  \((1{,}2,3{,}4,5{,}5,6)\)

 • Varianta

  \((3{,}3,3{,}4,5{,}5,5{,}6)\)

 • Varianta

  \((1{,}2,2{,}3,3{,}4,6{,}7)\)

 • Varianta

  \((1{,}2,3{,}4,5{,}5,6{,}6,6)\)

 • Varianta

  \((1{,}3,3{,}4,5{,}5,6{,}7)\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze