Množiny z průniků a sjednocení

Úloha číslo: 3339

Určete maximální možný počet různých množin, které lze získat pomocí binárních operací průniku a sjednocení:

  • Varianta

    Ze dvou počátečních množin.

  • Varianta

    Ze tří počátečních množin.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze