Petersenův graf

Úloha číslo: 3274

Nalezněte nakreslení Petersenova grafu na projektivní rovině a na toru.

  • Řešení

    Pro projektivní rovinu lze nakreslit jako obvykle, jen namísto křížení uprostřed využijeme cross-cap. Nakreslení s cross-capem i po kruhové inverzi jsou znázorněny vlevo a uprostřed.

    Nakreslení na torus je znázorněno vpravo.

    Nakreslení Petersenova grafu
Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze