Vytvořující funkce pro dané posloupnosti

Úloha číslo: 3693

Sestrojte vytvořující funkce pro následující posloupnosti. Nepoužívejte v jejich zápisu nekonečné řady:

 • Varianta

  \((1{,}1,1{,}1,1{,}1,\ldots)\)

 • Varianta

  \((1,-1{,}1,-1{,}1,-1,\ldots)\)

 • Varianta

  \((1{,}0,1{,}0,1{,}0,\ldots)\)

 • Varianta

  \((1{,}2,3{,}4,5{,}6,\ldots)\)

 • Varianta

  \((1,-1{,}2,-2{,}3,-3{,}4,-4,\ldots)\)

 • Varianta

  \((2{,}1,4{,}3,6{,}5,\ldots)\)

 • Varianta

  \((1{,}2,1{,}4,1{,}8,\ldots)\)

 • Varianta

  \((1,-3{,}5,-7{,}9,-11,\ldots)\)

 • Varianta

  \((0{,}1,1{,}2,2{,}4,3{,}8,4{,}16,\ldots,i,2^i,\ldots)\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze