Minimální pokrytí

Úloha číslo: 3720

Nechť \((X, \mathcal P)\) je konečná projektivní rovina řádu \(n\). Určete:

  • Varianta

    minimální možnou mohutnost množiny \(Y \subseteq X\) takové, že \(\forall P \in \mathcal P: P \cap Y \not= \emptyset\).

  • Varianta

    minimální možnou mohutnost množiny \(Z \subseteq X\) takové, že \(\forall P \in \mathcal P: |P\cap Z| \geq 2\).

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze