Stromy

Úloha číslo: 3669

Kolik různých grafů lze získat přidáním jedné nové hrany do předem daného stromu na 10 vrcholech? Uvažte označené vrcholy, tedy izomorfní grafy započítáme každý zvlášť.

  • 45
  • 36
  • 9
  • Řešení

    Strom na 10 vrcholech má 9 hran, hranu je možné přidat \(\binom{10}2-9=36\) způsoby.

  • Odpověď

    Správná odpověď je b.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze