Rozptyl součtu veličin

Úloha číslo: 3517

Ukažte, že pro nezávislé náhodné veličiny \(X\) a \(Y\) platí \(var(X+Y)=var(X)+var(Y)\).

  • Nápověda

    Využijte faktu, že u nezávislých náhodných veličin platí \(E[XY]=EXEY\).

  • Řešení

    \(var(X+Y)=\\ E[(X+Y)^2]-(E[X+Y])^2=\\ E[X^2+2XY+Y^2]-(EX+EY)^2=\\ E[X^2]+2E[XY]+E[Y^2]-((EX)^2+2EXEY+(EY)^2)=\\ E[X^2]-(EX)^2+E[Y^2]-(EY)^2+2(E[XY]-EXEY)=\\ var(X)+var(Y)\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze