Košík ovoce

Úloha číslo: 3691

Kolika způsoby lze naplnit košík \(n\) ovocnými plody za následujících (poněkud neobvyklých) podmínek?

 • Počet jablek musí být sudý,
 • počet banánů je dělitelný pěti,
 • v košíku jsou nejvýše čtyři pomeranče
 • a jedna nebo žádná hruška.
 • Řešení

  Vytvořující funkce pro počety jednotlivých druhů ovocí (j,b,p,h) jsou

  \(g_j(x)=x^0+x^2+x^4+… =\frac1{1-x^2}\),

  \(g_b(x)=x^0+x^5+x^{10}+… =\frac1{1-x^5}\),

  \(g_p(x)=x^0+x^1+x^2+x^3+x^4=\frac{1-x^5}{1-x}\) a

  \(g_h(x)=x^0+x^1=1+x\).

  Součin těchto funkcí dává výslednou vytvořující funkci

  \(g(x)=g_j(x)g_b(x)g_p(x)g_h(x)= \frac1{1-x^2}\cdot\frac1{1-x^5}\cdot\frac{1-x^5}{1-x}(1+x)= \frac1{(1-x)^2}=1x^0+2x^1+3x^2+4x^3+5x^4+…\).

 • Odpověď

  Košík s \(n\) plody lze sestavit \(n+1\) způsoby.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze