Počet párování

Úloha číslo: 3630

Kolik existuje párování na \(2n\) vrcholech (k úloze kropicího vozu)?

  • Odpověď

    Párování je stejně jako různých rozdělení množiny do dvojic, tedy \(\binom{2n}{2{,}2,…,2}\cdot\frac{1}{n!}=3{\cdot} 5 \cdot … \cdot (2n-1)\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze