Počty koster

Úloha číslo: 3747

Určte počet koster následujících grafů

 • Varianta

  \(C_m \oplus_e C_n\) (slepím za hranu)

 • Varianta

  \(C_m \oplus_e K_n\)

 • Varianta

  \(K_m \oplus_e K_n\)

 • Varianta

  \(K_n \div e\) (podrozdělíme jednu hranu)

 • Varianta

  \(K_n \div E\) (podrozdělíme všechny hrany)

 • Varianta

  \(2K_n\) (ke každé hraně přidáme jednu paralelní)

 • Varianta

  \(K_{m,n}\)

 • Varianta

  \(K_{m,n} - e\)

 • Varianta

  \(K_{m,n} \div E\)

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha řešená úvahou
Úloha na trénování výpočtu
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze