Průběh funkce (s konvexitou)

Úloha číslo: 3036

Vyšetřete průběh následujících funkcí včetně určování asymptot, limit v krajních bodech definičního oboru a konvexity funkce. Načrtněte jejich grafy.

 • Varianta 1

  \(\displaystyle f(x)=x^3 - 12x + 16\)

 • Varianta 2

  \(\displaystyle f(x)=\arcsin(\cos x)\)

 • Varianta 3

  \(\displaystyle f(x)=\ln^3(x)\)

 • Varianta 4

  \(\displaystyle f(x)=e^{-x^2}\)

 • Varianta 5

  \(\displaystyle f(x)=\ln(4{\cdot}3^x + 2)\)

 • Varianta 6

  \(\displaystyle f(x)=\ln\left(\left|\tan\frac{x}4\right|\right)\)

 • Varianta 7

  \(\displaystyle f(x)=\arcsin\left(\frac{2x}{x^2 + 1}\right)\)

 • Varianta 8

  \(\displaystyle f(x)=x^2 e^{-x} \)

 • Varianta 9

  \(\displaystyle f(x)=\frac{x^3}{(x-2)^2} \)

 • Varianta 10

  \(\displaystyle f(x)=x-\ln(x+1) \)

 • Varianta 11

  \(\displaystyle f(x)=x\, e^{-|x-1|} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze