Asociativita implikace

Úloha číslo: 2771

Jsou výroky \((a\Rightarrow b)\Rightarrow c\ \) a \(\ a\Rightarrow (b\Rightarrow c)\) ekvivalentní?

 • Nápověda

  Zkuste \(a \Rightarrow b\) nahradit \(\neg a \lor b\).

 • Řešení

  \(\Phi=(a\Rightarrow b)\Rightarrow c \iff \neg(\neg a \lor b)\lor c \iff (a \land \neg b) \lor c\)

  \(\Psi=a\Rightarrow (b\Rightarrow c) \iff \neg a \lor \neg b \lor c \)

  Tedy \(\Psi\) neplatí jen pro \(a=1, b=1, c=0\), zatímco \(\Phi\) neplatí pro kombinace hodnot \(a=1, b=1, c=0\); a také \(a=0, b=1, c=0\); a \(a=0, b=0, c=0\).

  Alternativně lze sestrojit pravdivostní tabulku a dojít ke stejnému výsledku:
  \begin{array}{ccc|cccc} a & b & c & a \Rightarrow b & (a\Rightarrow b)\Rightarrow c & b \Rightarrow c & a\Rightarrow (b\Rightarrow c)\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \end{array}

 • Výsledek

  Výroky nejsou ekvivalentní.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze