Limity s goniometrickými funkcemi

Úloha číslo: 2958

Spočítejte limity

  • Varianta 1

    \(\displaystyle \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} \).

  • Varianta 2

    \(\displaystyle \lim_{x\to 0^-}\frac1{x^2+\sin x} \).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze