Rozklad na parciální zlomky

Úloha číslo: 3063

Následující funkce rozložte na parciální zlomky.

 • Varianta 1

  \(\frac{1}{x(x-1)}\)

 • Varianta 2

  \( \frac{4}{(x+2)(2x+1)} \)

 • Varianta 3

  \(\frac{x+1}{x^2 + x - 6}\)

 • Varianta 4

  \(\frac{x^3}{(x-2)^2}\)

 • Varianta 5

  \(\frac{1}{6x^3 - 19x^2 + 2x + 3}\)

 • Varianta 6

  \(\frac{2x + 5}{x^3 - 6x^2 - 6x - 7}\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze