Funkce s absolutní hodnotou

Úloha číslo: 3000

Určete derivace funkcí

 • Varianta 1

  \(|x|\)

 • Varianta 2

  \(x|x|\)

 • Varianta 3

  \(\ln|x|\)

 • Varianta 4

  \(|\sin^3x|\)

 • Varianta 5

  \(|(x-1)^2(x+1)^3|\)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze