Fibonnaciova posloupnost

Úloha číslo: 2793

Matematickou indukcí dokažte, že pro Fibonacciovu posloupnost \(F_1=F_2=1\), \(F_n=F_{n-1}+F_{n-2}\) platí: \(\displaystyle \sqrt{5}F_n= \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \).

 • Řešení

  Pro \(n=1\) máme \(\sqrt{5}=\frac{1+\sqrt5}2-\frac{1-\sqrt5}2\).

  Pro \(n=2\) máme \(\sqrt{5}=\frac{3+\sqrt5}2-\frac{3-\sqrt5}2=\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2\).

  Dokazujeme pro \(n+1\) z platnosti pro \(n\) a \(n-1\):
  \(\displaystyle \sqrt{5}F_{n+1}=\sqrt{5}F_n+\sqrt{5}F_{n-1}= \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n+ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1}=\)
  \( = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n+\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} -\left[\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n+\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1}\right]= \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} \)

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze