Grafy řetězců

Úloha číslo: 4427

Uvažujme graf, jehož vrcholy jsou všechny \(n\)-znakové řetězce sestavené ze znaků \(z\)-znakové abecedy. Vzdálenost řetězců definujeme jako počet pozic, na nichž se řetězce liší. Dva vrcholy spojíme hranou, pokud mají řetězce vzdálenost právě \(p\).

V závislosti na parametrech \(n\ge 1\), \(z\ge 2\), \(p\ge 1\) určete tyto vlastnosti grafu:

 • počet vrcholů
 • počet hran
 • stupně vrcholů
 • je-li souvislý
 • je-li eulerovský
 • Varianta

  \(p=1\) (řetězce se liší v právě jednom znaku)
 • Varianta

  \(z=2\), \(p=2\) (binární abeceda, rozdíl ve dvou znacích)
 • Varianta

  \(z=3\) a \(p=2\) (trojková abeceda, rozdíl ve dvou znacích)

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha řešená úvahou
	Zaslat komentář k úloze