Počet ekvivalencí s daným počtem tříd

Úloha číslo: 4425

Spočítejte, kolik existuje ekvivalencí na \(n\)-prvkové množině, které mají právě \(k\) ekvivalenčních tříd.
 • Řešení

  Budeme počítat ekvivalence s \(k\) označenými třídami, nakonec výsledek vydělíme \(k!\).

  Ekvivalence s \(k\) označenými třídami odpovídají funkcím z \(\{1,\ldots,n\}\) do \(\{1,\ldots,k\}\), které jsou surjektivní (na). Od počtu všech funkcí \(k^n\) odečteme počet těch, které nejsou surjektivní, a ten spočítáme pomocí principu inkluze a exkluze.

  Označme \(F\) množinu všech nesurjektivních funkcí (tedy takových, v jejichž oboru hodnot chybí nějaký prvek z \(\{1,\ldots,k\}\)). Tato množina je sjednocením množin \(F_i\) funkcí, v jejichž oboru hodnot chybí číslo \(i\).

  Snadno dokážeme, že \(|F_i|=(k-1)^n\). Obdobně \(|F_i\cap F_j|=(k-2)^n\) pro \(i\ne j\). Obecně průnik \(t\)-tice množin má \((k-t)^n\) prvků.

  Podle principu inkluze a exkluze máme: \[ |F| = \sum_{t=1}^n (-1)^{n+1} {n\choose t} (k-t)^n. \] Z toho pro počet surjektivních funkcí: \[ k^n - |F| = \sum_{t=0}^n (-1)^t {n\choose t} (k-t)^n. \]

  Nezapomeneme na závěrečné vydělení \(k!\).

 • Odpověď

  \[ {1\over k!}\cdot \sum_{t=0}^n (-1)^t {n\choose t} (k-t)^n \]
Obtížnost: Obtížná úloha
Úloha řešená úvahou
	Zaslat komentář k úloze