Obarvení stromu

Úloha číslo: 4421

Spočítejte, kolik existuje možných obarvení \(k\) barvami stromu na \(n\) vrcholech.
 • Řešení

  Žvolme nějaký vrchol stromu \(r\) a rozdělme vrcholy do hladin podle vzdálenosti od \(r\). Postupně každou hladinu obarvíme: jakmile budeme chtít obarvit vrcholy na hladině \(i\), máme obarvené právě vrcholy na hladinách \(j < i\).

  Na hladině \(0\) je pouze vrchol \(r\). Pro ten máme právě \(k\) možností, jak pro něj zvolit barvu, čímž vyřešíme hladinu \(0\).

  Nyní chceme obarvit každou zbylou hladinu \(i > 0\). Jelikož máme strom, existuje právě jedna cesta z libovolného \(v\) do \(r\). Tudíž každý vrchol \(v\) na hladině \(i\) je spojen právě s jedním vrcholem \(u\) na hladině \(i-1\), který má již zvolenou barvu \(c\). Můžeme tedy \(v\) obarvit libovolnou jinou barvou, což pro něj dává \(k-1\) možností.

  Jiný způsob, jak dojít k témuž výsledku, je indukcí pomocí odtrhavání listů.

 • Výsledek

  \[k \cdot (k-1)^{n-1}\]
Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
	Zaslat komentář k úloze