Polo-dosažitelnost v grafu

Úloha číslo: 4324

Pro orientovaný graf definujme relaci \(R\) na množině vrcholů tak, že \(uRv\) právě tehdy, když existuje cesta z \(u\) do \(v\) nebo z \(v\) do \(u\). Ověřte, zda je tato relace reflexivní, symetrická, tranzitivní.
  • Řešení

    Relace je reflexivní, protože z vrcholu do téhož vrcholu vždy vede cesta nulové délky.

    Symetrie relace plyne přímo z definice.

    Relace není tranzitivní. Uvažme graf s vrcholy 1, 2, 3 a hranami \((1{,}2)\) a \((3{,}2)\). Mezi 1 a 2 existuje cesta, mezi 2 a 3 také, ale mezi 1 a 3 neexistuje ani jedním směrem.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
Úloha na dokazování, ověřování
	Zaslat komentář k úloze