Vrcholy nízkého stupně

Úloha číslo: 4317

Známá věta říká, že v každém rovinném grafu existuje vrchol stupně menšího než 6. Pojďme se zamyslet nad tím, kolik takových vrcholů musí v grafu být. Sestrojte nekonečně mnoho rovinných grafů takových, že:
  • Varianta: Malý poměr

    Nejvýše \(1/100\) z celkového počtu vrcholů má stupeň menší než 6.
  • Varianta: Malý počet

    Nejvýše 6 vrcholů má stupeň menší než 6.
Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha řešená úvahou
	Zaslat komentář k úloze