Orientované grafy

Úloha číslo: 4140

Modifikujte Dijkstrův algoritmus tak, aby fungoval i pro orientované grafy.

  • Řešení

    V Dijkstrově algoritmu postačí uvažovat jen takové sousedy \(y\) zpracovávaného vrcholu \(x\), do nichž z \(x\) vede orientovaná hrana.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze