Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Prüferovy kódy

Úloha číslo: 4134

Najděte kostry úplného grafu na \(n\) vrcholech s následujícím Prüferovým kódem:

  • Varianta

    22222222 (tj. \(n = 10\)).

  • Varianta

    \(1234\cdots(n-3)(n-2)\).

  • Varianta

    12121212 (opět \(n = 10\), popř. zobecněte).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze