Kódy stromů

Úloha číslo: 4133

U kódů vytvářených v algoritmu pro testování izomorfismu stromů rozhodněte, zdali může existovat:

  • Varianta

    Kód zakořeněného stromu, který obsahuje sekvenci 0000, ale neobsahuje 111.

  • Varianta

    Kód pěstovaného stromu, který obsahuje sekvenci 1111, ale neobsahuje 000.

  • Varianta

    Kód zakořeněného stromu, který obsahuje sekvenci 1111, ale neobsahuje 000.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze