Nerovinnost úplného grafu

Úloha číslo: 4110

Bez použití Kuratowského věty dokažte, že graf \(K_5\) není rovinný.

  • Nápověda

    Kolik hran může mít rovinný graf?

  • Řešení

    Rovinný graf s \(n\) vrcholy může mít nejvýše \(3n-6\) hran. S pěti vrcholy tedy nejvýše devět hran. Úplný graf \(K_5\) jich má ale \(10\).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze