Stěny v rovinnosti

Úloha číslo: 4108

Ukažte, že v maximálním (co do počtu hran) 2-souvislém rovinném grafu bez trojúhelníků je každá stěna ohraničena buď čtyřcyklem nebo pěticyklem.

  • Řešení

    Do větších stěn lze dodávat úhlopříčky.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze