Algoritmus na souvislost

Úloha číslo: 4100

Navrhněte algoritmus, který pro daný graf zjistí jeho komponenty souvislosti.

 • Řešení

  Prohledáme graf, tak, že vrchol, jenž má souseda v nějaké komponentě, bude patřit do stejné. Vždy, když budeme muset novým vrcholem, začneme novou komponentu. Pseudokód algoritmu následuje:

  • Inicializace: všem vrcholům grafu přiřaď prázdnou značku.
  • \(i=0\)
  • Dokud se v grafu nachází neoznačený vrchol \(u\), opakuj:
   • \(i++\)
   • Označ \(u\) pomocí \(i\)
   • Dokud se v grafu nachází neoznačený vrchol \(v\) jehož soused má značku \(i\), označ \(v\) pomocí \(i\)
  • Odpověď: graf má \(i\) komponent. Vrcholy se stejnou značkou leží ve stejné komponentě.
Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze