Konkrétní graf

Úloha číslo: 4094

Rohodněte, jestli je graf na obrázku rovinný či nikoli.

daný graf
  • Řešení

    Stačí překreslit tři hrany a dostaneme rovinné nakreslení.

    rovinné nakreslení
  • Odpověď

    Graf je rovinný.

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha řešená úvahou
En translation
	Zaslat komentář k úloze