Hrany na společném cyklu

Úloha číslo: 3824

Ukažte, že každý souvislý graf na alespoň třech vrcholech je dvousouvislý, právě když

  • Varianta

    každé dvě hrany leží na společném cyklu.

  • Varianta

    každé dvě sousední hrany leží na společném cyklu.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze