Hustý graf

Úloha číslo: 3821

Nechť \(G\) je libovolný graf na \(2n\) vrcholech, jehož každý vrchol má stupeň alespoň \(n\). Dokažte, že \(G\) je hranově \(n\)-souvislý.

  • Řešení

    Má-li se graf rozdělit odebráním hran na několik komponent, alespoň jedna z komponent bude mít nejvýše \(n\) vrcholů. Mezi \(k\) vrcholy vede nejvýše \(\binom{k}{2}\) hran. Součet stupňů je \(kn\), tedy z této komponenty vychází alespoň \(kn-2\binom{k}{2}=k(n-k+1)\) hran. Tato funkce je na intervalu \([1,n]\) konkávní, s minimy v krajních bodech, kdy je počet vycházejících hran alespoň \(n\).

    Z uvedeného dostáváme, že každý hranový řez musí mít alespoň \(n\) hran.

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha na dokazování, ověřování
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze