Hranová versus vrcholová souvislost

Úloha číslo: 3817

Ukažte, že každý vrcholově dvousouvislý graf je hranově dvousouvislý.

(Hranově dvousouvislý graf je takový, že po odebrání libovolné hrany zůstane souvislý.)

  • Řešení

    Má-li graf most a přitom to není \(K_2\), potom alespoň jeden z konců tohoto mostu sousedí s nějakým jiným vrcholem a sám tvoří artikulaci.

  • Varianta

    Nalezněte nejmenší graf, který je hranově dvousouvislý, ale není vrcholově dvousouvislý.

  • Varianta

    Pro libovolnou dvojici přirozených čísel \(k \geq l \geq 2\) nalezněte graf, jehož hranová souvislost je \(k\) a vrcholová souvislost je \(l\).

Obtížnost: Středně těžká úloha
Úloha řešená úvahou
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
En translation
	Zaslat komentář k úloze