Matice Hammingova kódu

Úloha číslo: 3806

Určete generující matici Hammingova kódu \(H_3\) (odvozeného z Fanovy roviny).

  • Řešení

    Kód má dimenzi 4, stačí najít 4 lineárně nezávislé vektory. Vezmeme-li kódy odpovídající přímkám procházejícím jedním bodem: 1010001, 1001010, 1100100, zjistíme, že jsou lineárně nezávislé, protože každý z ostatních šesti vrcholů náleží jen jedné z těchto přímek.

    Jejich součtem je vektor 1111111, a s jeho pomocí dostaneme doplněk libovolného slova.

    Třeba ještě najít jeden vektor, který je na uvedených třech lineárně nezávislý, tedy např. 0101001. Všimněte si, že tyto vektory rozlišují zbylé dvojice bodů z výchozí trojice přímek.

  • Odpověď

    Hledanou maticí je např. matice \( \begin{pmatrix} 1&0&1&0&0&0&1\\ 1&0&0&1&0&1&0\\ 1&1&0&0&1&0&0\\ 0&1&0&1&0&0&1 \end{pmatrix} \).

Obtížnost: Snadná úloha (řešená úvahou nebo přímo z definic)
Úloha na trénování výpočtu
En translation
	Zaslat komentář k úloze